Celostátní nepolitická
organizace usilující
o rozvoj bezpečnosti

Základním cílem činnosti České asociace bezpečnosti z. s., je vytváření podmínek směřujících
k soustavnému zlepšování ochrany osob, majetku a zdraví a zvyšování informovanosti společnosti
o této problematice.

Usilujeme o rozvoj bezpečnosti, přípravy na mimořádné události a běžná rizika s nimi spojená.

Jen vzájemná spolupráce a výměna zkušeností může vést k dosažení společného cíle.

Pro váš projekt vám ČAB může doporučit kvalifikovaného dodavatele služeb a technologií.

Stanete se součástí jedinečné skupiny vysoce kvalifikovaných a profesionálních společností.

Projekty České asociace bezpečnosti 

Projekty, v rámci kterých vystupuje ČAB v roli jednoho z hlavních generálních partnerů, zasluhují dle našeho názoru větší pozornost.
Jedním z takových je i Projekt na ochranu bytového fondu, o kterém vám budeme průběžně přinášet více informací.

Projekt na ochranu bytového fondu

Projekt zaměřený na ochranu vícepodlažních bytových domů, především před požárem a jedovatým oxidem uhelnatým. Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost a organizace, které jsou spjaty s problematikou požární bezpečnosti tohoto typu staveb, o potencionálních hrozbách, jejich míře rizika a možnostech prevence a způsobech technického zabezpečení s využitím moderních technologií.

Členství v České asociaci bezpečnosti

Členem České asociace bezpečnosti (dále jen ČAB) se může stát na základě dobrovolnosti fyzická nebo právnická osoba, podnikající nebo působící v oboru bezpečnosti, či v oboru blízkém, která projeví zájem o naplnění cílů ČAB.
Členství se dělí na řádné a čestné.


Řádným členem ČAB se stává uchazeč po schválení statutárním orgánem na základě podané písemné přihlášky, po splnění kvalifikačních předpokladů dle přijímací procedury nových členů. Členem se uchazeč stává ke dni schválení.

Installation-cab
osvedceni_cab

Osvědčování kvality členů ČAB

Česká asociace bezpečnosti z.s. vstupuje v roli garanta při obchodních aktivitách mezi členy ČAB a zákazníky. Na žádost řádných členů provádí jejich oceňování prostřednictvím prestižního certifikátu.

Profesionálního poskytování služeb
Udržitelnost certifikátu
Záruka zavedení systému
Schválení statutárním orgánem

Řádným členem ČAB se stává uchazeč po schválení statutárním orgánem na základě podané písemné přihlášky, po splnění kvalifikačních předpokladů dle přijímací procedury nových členů.

Platnost certifikátu je na dobu 2 let a jeho držitelé jsou uvedeni v seznamu spolehlivých členů ČAB. Tento seznam je veřejně přístupný na www.c-a-b.cz a současně poskytován sekretariátem ČAB žadatelům o doporučení spolehlivé firmy.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodajství

Buďte včas informováni o aktuálním dění.


  spoluprace-cab

  Naše poslání a vize

  Česká asociace bezpečnosti je hlasem profesionálního bezpečnostního průmyslu, který podporuje a povzbuzuje k dodržování tradičních českých hodnot, snaze o dokonalost, pracovitost, vzdělávání, dodržování standardů.

  Současně je symbolem kvality a profesionality v bezpečnostním průmyslu, a to jak pro širokou, tak i odbornou veřejnost.

  Představení nových výrobků a technologií

  Na webových stránkách ČAB mohou členové představovat některé ze svých nejnovějších produktů, které jsou jimi uváděny na trh. V této sekci jsou zveřejňovány informační tiskové zprávy určené převážně pro členy ČAB a vymezený okruh spolupracujících subjektů.

  Všichni členové ČAB nám mají možnost zasílat tiskové zprávy o nově uváděných produktech na trh.

  spoluprace_cab

  Výhody členství ČAB

  Kontaktujte nás
  nebo si domluvte schůzku

  Česká asociace bezpečnosti z. s.

  Havlíčkova 1113/47,

  750 02 Přerov

  Jsme tu pro vás

  Po - Pá 8:00 - 16:00

  info@c-a-b.cz

  NÁŠ E-MAIL

  +420 581 222 263

  TELEFON

  Služby ČAB

  Nezávislé posouzení stávajícího zabezpečení objektu, fyzické ostrahy, technického zabezpečení a systémových opatření se stanovenými požadavky. Účelem bezpečnostního auditu je zjištění aktuálního stavu a navržení případných změn v postupech a opatřeních směrem k maximalizaci účelného zajištění ochrany zaměstnanců, majetku a informací.

  Zajišťování bezpečnostních posouzení objektů, projektů, analýz a prognóz, vyhodnocování stavů, zhodnocování a vyhodnocování bezpečnostních řešení a technologií. Objektivní zhodnocení stavu a funkčnosti aplikovaných opatření ochrany a navržení dodatečných prostředků pro nastavení účinné úrovně bezpečnosti.

  Bezpečnostní studie pro posouzení stávajícího stavu ochrany, zhodnocení aktiv organizace a vyvození možných opatření a návrhů řešení bezpečnosti, při nichž se uplatňujeme kombinace prvků technické, fyzické, režimové, personální a informační ochrany.

  Konzultace a poradenství, vyhodnocování bezpečnostních rizik v návaznosti na aktuální potřeby  bezpečnosti nebo potenciální hrozby bezpečnostních incidentů.

  Školení a pořádání konferencí ve vztahu k oblastem bezpečnosti, ochrany a přípravy na mimořádné události s důrazem na preventivní činnosti a současně na činnosti spojené s potenciální bezprostřední reakcí na vzniklé bezpečnostní incidenty nebo mimořádné události.

  Preventivně výchovná činnost napříč všemi věkovými skupinami. Individuální programy pro vzdělávání orgánů a zaměstnanců státní správy, pojišťoven, příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, Armády ČR a dalších bezpečnostních složek.

  Oceňování členů ČAB prostřednictvím prestižního certifikátu na základě dodržování profesionálního poskytování služeb, kvality dodávaných technologií a výrobků, dodržování profesní etiky a hodnocení spokojenosti ze strany zákazníků ke zvyšování konkurenceschopnosti firem působícím v oblasti bezpečnosti.