asociace-certifikat

Osvědčování kvality členů ČAB

Česká asociace bezpečnosti z.s. vstupuje v roli garanta při obchodních aktivitách mezi členy ČAB a zákazníky. Na žádost řádných členů provádí jejich oceňování prostřednictvím prestižního certifikátu. Certifikát ČAB je členům udělován nezávislým inspekčním orgánem na základě prokázání dodržování profesionálního poskytování služeb, dodržování norem a postupů, kvality dodávaných technologií a výrobků, dodržování profesní etiky a hodnocení spokojenosti ze strany zákazníků v předem specifikovaných oblastech.

Platnost certifikátu je na dobu dvou let a jeho držitelé jsou uvedeni v seznamu spolehlivých členů ČAB. Tento seznam je veřejně přístupný na www.c-a-b.cz a současně poskytován sekretariátem ČAB žadatelům o doporučení spolehlivé firmy.

Výsledným efektem ocenění je nejen záruka zavedení systému pro posuzování kvality provádění realizací prostřednictvím členů ČAB, ale současně zvyšování jejich profesní úrovně vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti členů ČAB působících v oblasti bezpečnosti.

Kontaktujte nás
nebo si domluvte schůzku

Česká asociace bezpečnosti z. s.

Havlíčkova 1113/47,

750 02 Přerov

Jsme tu pro vás

Po - Pá 8:00 - 16:00

info@c-a-b.cz

NÁŠ E-MAIL

+420 581 222 263

TELEFON

Služby ČAB

Nezávislé posouzení stávajícího zabezpečení objektu, fyzické ostrahy, technického zabezpečení a systémových opatření se stanovenými požadavky. Účelem bezpečnostního auditu je zjištění aktuálního stavu a navržení případných změn v postupech a opatřeních směrem k maximalizaci účelného zajištění ochrany zaměstnanců, majetku a informací.

Zajišťování bezpečnostních posouzení objektů, projektů, analýz a prognóz, vyhodnocování stavů, zhodnocování a vyhodnocování bezpečnostních řešení a technologií. Objektivní zhodnocení stavu a funkčnosti aplikovaných opatření ochrany a navržení dodatečných prostředků pro nastavení účinné úrovně bezpečnosti.

Bezpečnostní studie pro posouzení stávajícího stavu ochrany, zhodnocení aktiv organizace a vyvození možných opatření a návrhů řešení bezpečnosti, při nichž se uplatňujeme kombinace prvků technické, fyzické, režimové, personální a informační ochrany.

Konzultace a poradenství, vyhodnocování bezpečnostních rizik v návaznosti na aktuální potřeby  bezpečnosti nebo potenciální hrozby bezpečnostních incidentů.

Školení a pořádání konferencí ve vztahu k oblastem bezpečnosti, ochrany a přípravy na mimořádné události s důrazem na preventivní činnosti a současně na činnosti spojené s potenciální bezprostřední reakcí na vzniklé bezpečnostní incidenty nebo mimořádné události.

Preventivně výchovná činnost napříč všemi věkovými skupinami. Individuální programy pro vzdělávání orgánů a zaměstnanců státní správy, pojišťoven, příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, Armády ČR a dalších bezpečnostních složek.

Oceňování členů ČAB prostřednictvím prestižního certifikátu na základě dodržování profesionálního poskytování služeb, kvality dodávaných technologií a výrobků, dodržování profesní etiky a hodnocení spokojenosti ze strany zákazníků ke zvyšování konkurenceschopnosti firem působícím v oblasti bezpečnosti.