Usilujeme o rozvoj bezpečnosti, přípravy na mimořádné události a běžná rizika s nimi spojená.

Jen vzájemná spolupráce a výměna zkušeností může vést k dosažení společného cíle.

Stanete se součástí jedinečné skupiny vysoce kvalifikovaných a profesionálních společností.

Zákon upravující ochranu osobních údajů a na nařízení Evropského parlamentu

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), Česká asociace bezpečnosti z. s., IČO 10764593, spisová značka L 19695, vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „správce“), zpracovává osobní údaje, které obdržel při obchodních jednáních za účelem obchodního styku. Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely obchodního styku a zasílání informací pro naplnění účelu vzájemného obchodního styku a odborné spolupráce.

 

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně zaměstnanci správce. Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání účelu a nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení spolupráce.

 

Máte právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě nejasností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informační povinnost pro členy ČAB

 

Česká asociace bezpečnosti z.s. vstupuje v roli garanta při obchodních aktivitách mezi členy ČAB a zákazníky. Na žádost řádných členů provádí jejich oceňování prostřednictvím prestižního certifikátu.

Členství v ČAB

Řádným členem ČAB se stává uchazeč po schválení statutárním orgánem na základě podané písemné přihlášky, po splnění kvalifikačních předpokladů dle přijímací procedury nových členů.

Platnost certifikátu

Platnost certifikátu je na dobu 2 let a jeho držitelé jsou uvedeni v seznamu spolehlivých členů ČAB. Tento seznam je veřejně přístupný na www.c-a-b.cz a současně poskytován sekretariátem ČAB žadatelům o doporučení spolehlivé firmy.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodajství

Buďte včas informování o aktuálním dění.


  Navštivte nás a domluvte si schůzku

  Česká asociace bezpečnosti z. s.

  Havlíčkova 1113/47,

  750 02 Přerov

  Jsme tu pro vás

  Po - Pá 8:00 - 16:00

  info@c-a-b.cz

  NÁŠ E-MAIL

  +420 581 222 263

  TELEFON