Usilujeme o rozvoj bezpečnosti, přípravy na mimořádné události a běžná rizika s nimi spojená.

Jen vzájemná spolupráce a výměna zkušeností může vést k dosažení společného cíle.

Pro váš projekt vám ČAB může doporučit kvalifikovaného dodavatele služeb a technologií.

Stanete se součástí jedinečné skupiny vysoce kvalifikovaných a profesionálních společností.

Členství v ČAB

Členem České asociace bezpečnosti z.s. (dále jen ČAB) se může stát na základě dobrovolnosti fyzická nebo právnická osoba, podnikající nebo působící v oboru bezpečnosti, či v oboru blízkém, která projeví zájem o naplnění cílů ČAB.

 

Členství se dělí na řádné a čestné.

 

Řádným členem ČAB se stává uchazeč po schválení statutárním orgánem na základě podané písemné přihlášky, po splnění kvalifikačních předpokladů dle přijímací procedury nových členů.

 

Členem se uchazeč stává ke dni schválení.

Výhody členství ČAB

Členství v ČAB poskytuje vašemu podnikání obchodní výhodu a zajistí, že jste v centru ovlivňování budoucnosti bezpečnostního průmyslu.

 

Stanete se součástí jedinečné skupiny vysoce kvalifikovaných a profesionálních společností, které jsou dlouhodobě respektovány v jednotlivých oborech bezpečnosti.

 

Logo ČAB není jen charakteristickým znakem, který vašim partnerům a zákazníkům zaručuje, že se vaše společnost vymyká z řady dnes běžného standardu, asociace také nabízí skutečné výhody, které vám zajistí nástroje pro udržení náskoku v konkurenčním prostředí bezpečnostního průmyslu.

 

Členstvím v ČAB těžíte z řady služeb a dlouhodobých výhod s přidanou hodnotou, které napomohou ve změně vašeho podnikání.

 

ČAB usiluje o vzájemnou spolupráci mezi svými členy. Podporujeme výměnu zkušeností, spolupráci na národních projektech pod záštitou ČAB, zavádění nových technologií a trendů, sdílíme marketingové průzkumy a aktivity.

Proč se připojit k členům ČAB?

Protože na nás se obrací vaši zákazníci a u nás jsou vaši partneři. ČAB je tím ideálním místem pro vytváření, budování a posilování vztahů ve směru k vašemu podnikání.

Jste připraveni stát se členem ČAB?

Pokud se chcete připojit k členům ČAB, kontaktujte náš sekretariát vyplněním krátkého poptávkového formuláře: