Projekt na ochranu bytového fondu

Pojďme se společně podívat na jednoduchou vizualizaci, která nám bude nejen simulovat příklad mimořádné události
v bytovém domě, ale současně nám odpoví na dvě základní otázky:

  • Bylo třeba projektu na ochranu bytového fondu?
  • Je potřebná v bytových domech instalace systémů požární detekce a signalizace?
hasici-dum

Iniciační faktory

 

V posledních letech dochází v České republice stále k neopomenutelnému množství požárních událostí v bytových domech.

Ať už se jedná o úmyslné založení požáru, nahodilou událost nebo událost v důsledku příčiny technické závady, je v České republice podle statistik požárovosti za poslední tři roky ohroženo požárem v bytovém fondu celkem 11 715 osob.

Projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost a organizace o této situaci a současně představit koncept souhrnných bezpečnostních opatření za využití technicky a ekonomicky dostupných řešení.

Celorepublikový preventivní projekt

 

 

V roce 2019 se začal realizovat nový celorepublikový preventivní projekt, primárně zaměřený na ochranu vícepodlažních bytových domů, především před požárem a jedovatým oxidem uhelnatým.

Na tomto projektu společně s Českou asociací bezpečnosti spolupracuje odborná veřejnost, výrobci technologických řešení a naši partneři z řad profesionálního hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR), Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) a nadnárodní mobilní operátor.

Celorepublikový preventivní projekt

Generální Partneři projektu

 

 

Požární zabezpečení

Cíl projektu

 

 

Seznámit širokou veřejnost a organizace (obyvatele vícepodlažních domů, vlastníky domů, bytová družstva a společenstva vlastníků, servisní organizace, správy domů, projektanty, záchranné složky a montážní partnery bezpečnostních systémů), které jsou spjaty s problematikou požární bezpečnosti tohoto typu staveb, o potencionálních hrozbách, jejich míře rizika, možnostech prevence a způsobech realizace technického zabezpečení s využitím nových trendů a technologií v oblasti detekce požárů v bytových domech.

Snahou projektu je zejména probuzení majitelů domů a bytů k zodpovědnosti nejen za vlastní majetek, ale především za životy a zdraví jejich obyvatel.

Nedílnou součástí projektu je vzdělávání příslušníků hasičského záchranného sboru, jakož i dalších organizací a institucí navázaných na bytový fond.

Přednášky a prezentace

 

 

Ve spolupráci s partnery projektu a odbornou veřejností připravila Česká asociace bezpečnosti webináře, semináře a prezentace. Chceme tak dát prostor všem zainteresovaným stranám zapojit se do konkrétního projektu, jehož cílem je maximálně přispět k ochraně života, zdraví a majetku ve vícepodlažních bytových domech.

 

Aktuální informace o termínech webinářů, seminářů a prezentací naleznete v sekci Kalendář událostí.
Mimo komplexního systémového řešení zabezpečení bytových domů obsahuje projekt koncept informací, prostřednictvím kterých lze aplikovat správná a relevantní řešení alespoň nezbytného základu požárního zabezpečení každého bytu, domu či jiného objektu.

Maximální důraz je kladen na funkčnost, spolehlivost, dostupnost technologického řešení, jakož i na certifikaci výrobků a kvality služeb spojených s realizací a následným servisem.

Přednášky a prezentace
odborne_poradenstvi

Posouzení stavu, návrh a realizace

 

Ve spolupráci s členskou základnou ČAB a generálními partnery nabízíme:

 

  • nezávazné konzultace a zhodnocení aktuálního stavu objektu přímo v jeho místě
  • individuální návrhy a cenové kalkulace na dodávku bezpečnostního řešení
  • doporučení autorizované montážní firmy s osvědčením ČAB pro následnou realizaci
Kontaktujte nás
nebo si domluvte schůzku

Česká asociace bezpečnosti z. s.

Havlíčkova 1113/47,

750 02 Přerov

Jsme tu pro vás

Po - Pá 8:00 - 16:00

info@c-a-b.cz

NÁŠ E-MAIL

+420 581 222 263

TELEFON