Usilujeme o rozvoj bezpečnosti, přípravy na mimořádné události a běžná rizika s nimi spojená.

Jen vzájemná spolupráce a výměna zkušeností může vést k dosažení společného cíle.

Pro váš projekt vám ČAB může doporučit kvalifikovaného dodavatele služeb a technologií.

Stanete se součástí jedinečné skupiny vysoce kvalifikovaných a profesionálních společností.

O asociaci

Česká asociace bezpečnosti z. s. je celostátní nepolitickou organizací usilující o rozvoj bezpečnosti, přípravy na mimořádné události a běžná rizika s nimi spojená (požární prevence, prevence kriminality, ochrany obyvatel a všech souvisejících oblastí v České republice).


Základním cílem činnosti České asociace bezpečnosti z. s.
je vytváření podmínek směřujících k soustavnému zlepšování ochrany osob, majetku a zdraví a zvyšování informovanosti společnosti o této problematice.

Česká asociace bezpečnosti
karluv-most-cab

Naše poslání a vize

Česká asociace bezpečnosti je hlasem profesionálního bezpečnostního průmyslu, který podporuje a povzbuzuje k dodržování tradičních českých hodnot, snaze o dokonalost, pracovitost, vzdělávání, dodržování standardů.

 

Současně je symbolem kvality a profesionality v bezpečnostním průmyslu, a to jak pro širokou, tak i odbornou veřejnost.

Navštivte nás a domluvte si schůzku

Česká asociace bezpečnosti z. s.

Havlíčkova 1113/47,

750 02 Přerov

Jsme tu pro vás

Po - Pá 8:00 - 16:00

info@c-a-b.cz

NÁŠ E-MAIL

+420 581 222 262

TELEFON

Služby ČAB

Nezávislé posouzení stávajícího zabezpečení objektu, fyzické ostrahy, technického zabezpečení a systémových opatření se stanovenými požadavky. Účelem bezpečnostního auditu je zjištění aktuálního stavu a navržení případných změn v postupech a opatřeních směrem k maximalizaci účelného zajištění ochrany zaměstnanců, majetku a informací.

Zajišťování bezpečnostních posouzení objektů, projektů, analýz a prognóz, vyhodnocování stavů, zhodnocování a vyhodnocování bezpečnostních řešení a technologií. Objektivní zhodnocení stavu a funkčnosti aplikovaných opatření ochrany a navržení dodatečných prostředků pro nastavení účinné úrovně bezpečnosti.

Bezpečnostní studie pro posouzení stávajícího stavu ochrany, zhodnocení aktiv organizace a vyvození možných opatření a návrhů řešení bezpečnosti, při nichž se uplatňujeme kombinace prvků technické, fyzické, režimové, personální a informační ochrany.

Konzultace a poradenství, vyhodnocování bezpečnostních rizik v návaznosti na aktuální potřeby  bezpečnosti nebo potenciální hrozby bezpečnostních incidentů.

Školení a pořádání konferencí ve vztahu k oblastem bezpečnosti, ochrany a přípravy na mimořádné události s důrazem na preventivní činnosti a současně na činnosti spojené s potenciální bezprostřední reakcí na vzniklé bezpečnostní incidenty nebo mimořádné události.

Preventivně výchovná činnost napříč všemi věkovými skupinami. Individuální programy pro vzdělávání orgánů a zaměstnanců státní správy, pojišťoven, příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, Armády ČR a dalších bezpečnostních složek.

Oceňování členů ČAB prostřednictvím prestižního certifikátu na základě dodržování profesionálního poskytování služeb, kvality dodávaných technologií a výrobků, dodržování profesní etiky a hodnocení spokojenosti ze strany zákazníků ke zvyšování konkurenceschopnosti firem působícím v oblasti bezpečnosti.