Odborné přednášky a prezentace

Ve spolupráci s partnery a odbornou veřejností připravuje Česká asociace bezpečnosti webináře, semináře a prezentace.

Zájemci o danou problematiku získají touto formou ucelené informace nezbytné pro kvalifikované rozhodování v oblasti ochrany nejen vícepodlažních bytových domů před požárem, oxidem uhelnatým, hořlavými výbušnými plyny nebo dalšími hrozbami.

Kromě představení komplexního systémového řešení je součástí i koncept informací, prostřednictvím kterých lze aplikovat relevantní, spolehlivá a finančně dostupná řešení ochrany proti požáru od nezbytného minima až po maximální možnou úroveň.
Díky níže publikovaným videím se můžete blíže seznámit s jednotlivými tématy.

Přehrát video

Vybrané události s výskytem nebezpečných plynů.


Přednášející: plk. Ing. Pavel Dekret, HZS Zlínského kraje

Přehrát video

Propagace detekce požárů a nebezpečných plynů v Moravskoslezském kraji.


Přednášející: plk. Ing. Miloš Střelka, HZS Moravskoslezského kraje

Přehrát video

Opatření pro prevenci otrav z provozu plynových spotřebičů.


Přednášející: Ing. Jiří Buchta, CSc., České sdružení pro technická zařízení ČSTZ

Přehrát video

Požární detekce a signalizace v rámci bytového fondu.

 

Přednášející: Daniel Král, prezident České asociace bezpečnosti

Preventivní a výchovná činnost v obraze

Jednou ze základních činnosti Česká asociace bezpečnosti, je zajišťování vzdělávání pro členskou základnu a širokou veřejnost prostřednictvím členů spolku, spolupracujících subjektů, oborových specialistů a odborníků a současně podpora vzdělanosti orgánů a zaměstnanců státní správy, pojišťoven, příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, Armády ČR a dalších bezpečnostních složek.

Našim cílem je tak vytváření podmínek směřujících k soustavnému zlepšování ochrany osob, majetku a zdraví a zvyšování informovanosti společnosti o této problematice.

Za tímto účelem jsou v následující sekci publikována tato videa:

Přehrát video

Ukázka instalace bezdrátového, systémového
a centralizovaného řešení požárního zabezpečení společných prostor vícepodlažního bytového domu.

Přehrát video

Co dělat když zazní alarm hlásiče požáru.

Přehrát video

Kampaň ČAHD na varování před CO

Přehrát video

Projekt na ochranu bytového fondu

 

Kontaktujte nás
nebo si domluvte schůzku

Česká asociace bezpečnosti z. s.

Havlíčkova 1113/47,

750 02 Přerov

Jsme tu pro vás

Po - Pá 8:00 - 16:00

info@c-a-b.cz

NÁŠ E-MAIL

+420 581 222 263

TELEFON