Usilujeme o rozvoj bezpečnosti, přípravy na mimořádné události a běžná rizika s nimi spojená.

Jen vzájemná spolupráce a výměna zkušeností může vést k dosažení společného cíle.

ČAB jako garant při obchodních aktivitách mezi členy ČAB a zákazníky

Stanete se součástí jedinečné skupiny vysoce kvalifikovaných a profesionálních společností.

Aktuality

Česká asociace bezpečnosti z. s. je celostátní nepolitickou organizací usilující o rozvoj bezpečnosti, přípravy na mimořádné události a běžná rizika s nimi spojená (požární prevence, prevence kriminality, ochrany obyvatel a všech souvisejících oblastí v České republice).


Jsme přesvědčení, že jen vzájemná spolupráce a výměna zkušeností může vést k dosažení společného cíle.

Ochrana domácností před nebezpečnými plyny a požáry

21.10.2021 proběhl pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně plánovaný oborný seminář Ochrana domácností před nebezpečnými plyny a požáry.

Číst celé...

Ostrava dokončila instalaci hlásičů požárů a detektorů oxidu uhelnatého

Městské byty v Ostravě nyní chrání více než 11.000 hlásičů požárů Kidde a přes 2500 Kidde detektorů oxidu uhelnatého dodávané členem České asociace bezpečnosti společností SAFE HOME europe s.r.o. Ve městě skončila instalace posledních přístrojů, které se do městských bytů montovaly kvůli zvýšení bezpečnosti od roku 2017. Město do projektu investovalo 4,9 milionu korun, kdy […]

Číst celé...

Ostrava druhá vlna instalace hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého

V ostravských domácnostech začala montáž hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého z druhé vlny instalace. Celkem bude do ostravských domácností namontováno dalších 7930 hlásičů požáru a 330 detektorů CO. Od začátku týdne jsou instalovány detektory požáru v obvodu Ostrava – Jih. V lednu bude na řadě obvod Mariánské Hory a Hulváky a na začátek příštího […]

Číst celé...

Město Ostrava vybavuje obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO)

Město Ostrava vybavuje obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO). Do bytů bude namontováno 2799 hlásičů požáru a v domácnostech, které využívají k ohřevu tepelné zdroje, město nechá navíc nainstalovat 1682 detektorů CO. Dodavatelem hlásičů se stala společnost SAFE HOME europe s.r.o. člen České asociace bezpečnosti. Celková částka za tato zařízení nepřesáhne částku […]

Číst celé...

Seminář k nebezpečí plynových zařízení v domácnostech

17.11. 2019 v Pevnosti poznání Olomouci se uskutečnil odborný seminář pod názvem Nebezpečí plynových zařízení v domácnostech, pořádaný Českou asociací hasičských důstojníků, z. s. a ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje, HZS Moravskoslezského kraje, VŠB-TU Ostrava Fakultou bezpečnostního inženýrství, HZS ČR a Olomouckým krajem. Stěžejním tématem byla prevence proti vzniku požárů, výbuchů a otrav. Program […]

Číst celé...
Svazu českých a moravských bytových družstev

Webinář pro členy Svazu českých a moravských bytových družstev

Dne 13.4. 2021 proběhl webinář určený pro členy Svazu českých a moravských bytových družstev na téma požární ochrana v bytových domech. Očekávaným tématem byl příspěvek plk. Ing. Miloše Střelky, náměstka pro prevenci a CNP HZS Moravskoslezského kraje týkající se detekce požárů a nebezpečných plynů v bytovém fondu a současně navazující prezentace člena ČAB, pana Daniela […]

Číst celé...
Kontaktujte nás
nebo si domluvte schůzku

Česká asociace bezpečnosti z. s.

Havlíčkova 1113/47,

750 02 Přerov

Jsme tu pro vás

PO -PÁ 8:00 - 16:00

info@c-a-b.cz

NÁŠ E-MAIL

+420 581 222 263

TELEFON

Služby ČAB

Nezávislé posouzení stávajícího zabezpečení objektu, fyzické ostrahy, technického zabezpečení a systémových opatření se stanovenými požadavky. Účelem bezpečnostního auditu je zjištění aktuálního stavu a navržení případných změn v postupech a opatřeních směrem k maximalizaci účelného zajištění ochrany zaměstnanců, majetku a informací.

Zajišťování bezpečnostních posouzení objektů, projektů, analýz a prognóz, vyhodnocování stavů, zhodnocování a vyhodnocování bezpečnostních řešení a technologií. Objektivní zhodnocení stavu a funkčnosti aplikovaných opatření ochrany a navržení dodatečných prostředků pro nastavení účinné úrovně bezpečnosti.

Bezpečnostní studie pro posouzení stávajícího stavu ochrany, zhodnocení aktiv organizace a vyvození možných opatření a návrhů řešení bezpečnosti, při nichž se uplatňujeme kombinace prvků technické, fyzické, režimové, personální a informační ochrany.

Konzultace a poradenství, vyhodnocování bezpečnostních rizik v návaznosti na aktuální potřeby  bezpečnosti nebo potenciální hrozby bezpečnostních incidentů.

Školení a pořádání konferencí ve vztahu k oblastem bezpečnosti, ochrany a přípravy na mimořádné události s důrazem na preventivní činnosti a současně na činnosti spojené s potenciální bezprostřední reakcí na vzniklé bezpečnostní incidenty nebo mimořádné události.

Preventivně výchovná činnost napříč všemi věkovými skupinami. Individuální programy pro vzdělávání orgánů a zaměstnanců státní správy, pojišťoven, příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, Armády ČR a dalších bezpečnostních složek.

Oceňování členů ČAB prostřednictvím prestižního certifikátu na základě dodržování profesionálního poskytování služeb, kvality dodávaných technologií a výrobků, dodržování profesní etiky a hodnocení spokojenosti ze strany zákazníků ke zvyšování konkurenceschopnosti firem působícím v oblasti bezpečnosti.