Další služby České asociace bezpečnosti

Česká asociace bezpečnosti z.s. je nezávislou organizací, představuje pozici silného a respektovaného společenství, stojícího vždy na vaší straně a usilujícího o rozvoj bezpečnosti.
Zaměřujeme se na zajištění komplexních služeb i dílčích nebo podpůrných řešení, která jsme dále schopni individuálně nastavovat a přizpůsobovat v závislosti na vašich potřebách.

Nezávislé posouzení stávajícího zabezpečení objektu, fyzické ostrahy, technického zabezpečení a systémových opatření se stanovenými požadavky. Účelem bezpečnostního auditu je zjištění aktuálního stavu a navržení případných změn v postupech a opatřeních směrem k maximalizaci účelného zajištění ochrany zaměstnanců, majetku a informací.

Zajišťování bezpečnostních posouzení objektů, projektů, analýz a prognóz, vyhodnocování stavů, zhodnocování a vyhodnocování bezpečnostních řešení a technologií. Objektivní zhodnocení stavu a funkčnosti aplikovaných opatření ochrany a navržení dodatečných prostředků pro nastavení účinné úrovně bezpečnosti.

Bezpečnostní studie pro posouzení stávajícího stavu ochrany, zhodnocení aktiv organizace a vyvození možných opatření a návrhů řešení bezpečnosti, při nichž se uplatňuje kombinace prvků technické, fyzické, režimové, personální a informační ochrany.

Konzultace a poradenství, vyhodnocování bezpečnostních rizik v návaznosti na aktuální potřeby  bezpečnosti nebo potenciální hrozby bezpečnostních incidentů.

Školení a pořádání konferencí ve vztahu k oblastem bezpečnosti, ochrany a přípravy na mimořádné události s důrazem na preventivní činnosti a současně na činnosti spojené s potenciální bezprostřední reakcí na vzniklé bezpečnostní incidenty nebo mimořádné události.

Preventivně výchovná činnost napříč všemi věkovými skupinami. Individuální programy pro vzdělávání orgánů a zaměstnanců státní správy, pojišťoven, příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, Armády ČR a dalších bezpečnostních složek.

Oceňování členů ČAB prostřednictvím prestižního certifikátu na základě dodržování profesionálního poskytování služeb, kvality dodávaných technologií a výrobků, dodržování profesní etiky a hodnocení spokojenosti ze strany zákazníků ke zvyšování konkurenceschopnosti firem působících v oblasti bezpečnosti.

Ať už jste občan, firma, organizace nebo právnická osoba, náš tým specialistů je vám vždy připraven ochotně vysvětlit a poradit, jak správně a efektivně zabezpečit váš objekt.

Doporučíme vám certifikované a kvalitní výrobky renomovaných značek a výrobců, řekneme, čemu se vyvarovat a doporučíme ověřeného dodavatele technologie.

Kontaktujte nás
nebo si domluvte schůzku

Česká asociace bezpečnosti z. s.

Havlíčkova 1113/47,

750 02 Přerov

Jsme tu pro vás

Po - Pá 8:00 - 16:00

info@c-a-b.cz

NÁŠ E-MAIL

+420 581 222 263

TELEFON