Usilujeme o rozvoj bezpečnosti, přípravy na mimořádné události a běžná rizika s nimi spojená.

Jen vzájemná spolupráce a výměna zkušeností může vést k dosažení společného cíle.

Pro váš projekt vám ČAB může doporučit kvalifikovaného dodavatele služeb a technologií.

Stanete se součástí jedinečné skupiny vysoce kvalifikovaných a profesionálních společností.

Materiály ke stažení

Je Váš bytový dům bezpečný?

Poraďte se zdarma s profesionály! Projekt na ochranu bytového fondu.